Kontakt

Nazwa:

Adres:

KRS:

Regon:

NIP:

tel.:

e-mail:

Konto: Bank BGŻ S.A.

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „FeByS”

44-100 Gliwice / ul. Kościuszki 35

0000410740

242851408

969-16-05-175

32 724 09 86

biuro@febys.org

34 2030 0045 1110 0000 0226 3570