O stowarzyszeniu

Celem stowarzyszenia jest działalność sportowo – edukacyjna zachęcająca do zdrowego stylu życia rozumianego, jako połączenie aktywności sportowej z aktywnością intelektualną zgodną z biologicznymi możliwościami organizmu człowieka.

Aktywność sportowa pozwala na zachowanie oraz poprawienie sprawność fizycznej, która w dużym stopniu wpływa na samopoczucie oraz sprawność intelektualną niezbędną do efektywnego realizowania celów zawodowych i osobistych. Harmonia ciała z umysłem jest podstawowym warunkiem osiągnięcia satysfakcji we wszystkich sferach życia człowieka oraz pozwala cieszyć się zdrowiem fizyczny i psychicznym przez cały okres życia.

Cel ten będzie popularyzowany i realizowany wśród członków Stowarzyszenia oraz osób wyrażających chęć uczestnictwa w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.