Rada Programowa ds. Sportu i Turystyki

Przewodniczący: Aleksander Sokoliński

Członkowie: Robert Kuźmik, Marek Fastriok, Anna Turczyk