Rada Programowa ds. Nauki i Edukacji

Przewodniczący: Piotr Zabłocki

Członkowie: Jolanta Kowalczyk, Tomasz Pyka